هدایت به بالای صفحه

ابزار رایگان وبلاگ

چیستان :: مدرسه آفتاب

کد اخبار

چیستان

چیستان7

آن چیست گرد وکوچک،آویزومعلق وگرداست ودرازودرندارد؟انگور

چیستان8

چیزی چه بود مرده به یک کنج نهاده سرش تا نبری نگوید خبر؟شمع

چیستان9

چه چیزاست،مرغی است بی بال وبی پرصد پاره تنش بودولی به یک پای نگون؟نامه

چیستان10

آن چیست که همیشه دستش به کمرش است وایستاده؟آفتابه

 

 


ادامه مطلب

[ دوشنبه, ۳۰ اسفند ۱۳۹۵، ۰۶:۰۶ ب.ظ ] [ محمد جواد پرهیزگار ]
[ ۰ ]

ابزار نظر سنجی

چاپ این صفحه چاپ کردن محتویات صفحه

مترجم سایت